Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của cây Ngô (Bắp)

1. Nhu cầu dinh dưỡng của cây Ngô (bắp)

Ngô là loài cây trồng có tiềm năng năng suất cao. Ngô có nhu cầu rất cao đối với các nguyên tố dinh dưỡng. Trung bình với năng suất 60 tạ/ha ngô hạt, cây ngô lấy từ đất 155kg N; 60kg P2O5; 115kg K2O (tương đương 337kg ure, 360kg supe lân; 192kg clorua kali).

Bón cân đối đạm – kali cho ngô có hiệu lực cao hơn nhiều so với lúa. Bón phân cân đối có thể làm tăng năng suất ngô thêm 33 tạ/ha trên đất phù sa sông Hồng, thêm 37,7 tạ/ha trên đất bạc màu, thêm 11,7 tạ/ha trên đất xám, thêm 3,9 tạ/ha trên đất đỏ vàng. Bón phân cân đối cho ngô trên đất phù sa, đất bạc màu có lãi hơn so với trên đất đỏ, đất xám.

Bón từng loại phân riêng rẽ hiệu lực không cao. Bón kết hợp các loại phân hiệu lực tăng lên rõ rệt do sự phát huy hiệu lực lẫn nhau giữa các loại phân, cho nên sử dụng các sản phẩm NPK cho hiệu quả tốt nhất cho cây Ngô, đặc biệt là các dòng NPK chuyên dùng Lót – Thúc cho cây ngô. Trên đất sông Hồng (đất phù sa) nếu chỉ bón riêng đạm thì hệ số lãi chỉ đạt 1,98, nếu bón kết hợp đạm – lân thì hệ số lãi tăng lên 2,47; bón cân đối đầy đủ N, P, K thì hệ số lãi là 2,8. Khi lượng đạm bón càng cao thì yêu cầu cân đối với P và K càng đòi hỏi nhiều hơn.

Việc cung cấp sớm và đủ chất dinh dưỡng cho ngô rất cần thiết. Với ngô, nếu bón phân muộn, trong nhiều trường hợp có thể không cho thu hoạch.

Lượng phân bón áp dụng cho ngô thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm của đất, của giống ngô và thời vụ. Giống có thời gian sinh trưởng dài, có năng suất cao càn bón lượng phân cao hơn. Đất chua phải bón nhiều lần hơn. Trên đất nhẹ và với thời vụ gieo trồng có nhiệt độ thấp cần bón những loại NPK có hàm lượng Kali cao.

2. Hướng dẫn quy trình bón phân cho cây ngô (bắp)

Thời kỳ
bón
Loại phân bón Lượng bón
(kg/360m2)
Lượng bón
(kg/500m2)
Phương pháp bón
Bón lót Hữu cơ An Hưng O – Plus 1 20 – 25 30 – 35 Cày thành rãnh hoặc
cuốc hốc giải phân
bón lấp đất từ 5-7cm
rồi tiến hành gieo hạt
Hoặc NPK An Hưng 5-10-3+8S 9 – 12 15 – 20
Hoặc NPK An Hưng Ngô 1 6 – 8 8 – 12
Hoặc NPK An Hưng 8-10-3+8S 6 – 8 8 – 12
Thúc 1

(Cây có 6-8 lá)

NPK An Hưng Ngô 2

(Chuyên thúc)

13 – 15 19 – 20 Rạch hàng hoặc cuốc
hốc cách gốc 10-15
cm. Sau đó bón phân kết hợp làm cỏ vun gốc
Hoặc NPK An Hưng 19-12-6+2S+TE 13 – 15 19 – 20
Hoặc NPK An Hưng 21-6-6+1Ca+TE 13 – 15 19 – 20
Thúc 2

(Cây xoăn lá nõn)

NPK An Hưng Ngô 2

(Chuyên thúc)

13 – 15 19 – 20
Hoặc NPK An Hưng 15-6-17+5S+TE 9 – 12 13 – 15
Nguồn: GS.TS Dương Hồng Dật (Cẩm nang phân bón – NXB Hà Nội)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *