Diễn đàn Phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP

Diễn đàn trực tiếp và trực tuyến ‘Phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP’ diễn ra ngày 22/9/2023.

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới (Quyết định số 922/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025).

Nhằm đánh giá thực trạng phát triển du lịch nông thôn tại các địa phương và đề xuất các giải pháp xúc tiến thương mại, Báo Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Diễn đàn trực tiếp và trực tuyến “Phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP”.

Diễn đàn này là kênh kết nối các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, doanh nghiệp lữ hành với các địa phương, cùng nhau kết nối và đề xuất các giải pháp xúc tiến thương mại cho các sản phẩm du lịch nông thôn, thúc đẩy tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP, phát triển các hoạt động du lịch nông thôn đi vào chiều sâu trong bối cảnh hiện nay.

Thời gian: Từ 7h30 – 11h00, thứ Sáu ngày 22/9/2023.

Địa điểm: Hội trường Văn Khoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến.

Quy mô: Toàn quốc.

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ NN-PTNT; Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì.

Đơn vị tổ chức và thành phần tham dự

– Chỉ đạo tổ chức: Bộ NN-PTNT.

– Đơn vị chủ trì và thực hiện: Báo Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thành phần tham dự:

Dự kiến khoảng 200 – 250 đại biểu trực tiếp và 500 đại biểu trực tuyến, gồm: Đại diện lãnh đạo tỉnh/thành phố; đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các doanh nghiệp và hộ dân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp tham gia Chương trình OCOP; cán bộ quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, du lịch; các hợp tác xã và hộ gia đình, các nghệ nhân và các đối tượng có quan tâm khác.

Đăng ký tham gia Diễn đàn

Tham gia trực tiếp:

Đăng ký qua biểu mẫu xin mời bấm vào đây trước ngày 20/9/2023.

Hoặc đăng ký thông qua:

+ Báo Nông nghiệp Việt Nam

Ông Ngô Văn Huân, điện thoại 0983 613 923, email: pvhuuhuan@gmail.com.

+ Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Ông Nguyễn Thanh Thảo, điện thoại 083 889 2542, email: ntthao@hcmussh.edu.vn.

Tham luận/bài viết gửi về địa chỉ email: diendanketnoinongsan@gmail.com

Nguồn: Báo Nông nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *